teacher2

Opettajankoulutus Suomessa

Suomalainen koulutus tunnetaan maailmanlaajuisesti. Koulumme aina alakouluista yliopistoihin ovat maailmanlaajuisissa vertailuissa varsin korkealla ja suomalaiset oppilaat ja opiskelijat saavat kansainvälisistä testeistä huipputuloksia (Jackpot Pelit). Miten suhteellisen pieni maamme, jossa koulut ovat pääsääntöisesti julkisia ja opiskelijoille maksuttomia, pitävät laadun korkealla tasaisesti vuodesta toiseen? Muualla maailmassa on yleistä, että yksityiskouluja pidetään laadullisesti parempina, ja julkisissa laatua vähentää ennen kaikkea resurssipula. Suomessa koulut ovat kuitenkin samanarvoisia – kaikista kouluista eri alueilla tulee saada laadullisesti muita samaa astetta vastaava Read more…

women-business

Yrittäjävalmiuksien oppiminen

Yrittäjyys lähtee käyntiin yrittäjän omasta halusta luoda omannäköisensä yritys, jossa pääsee tekemään mieluistaan työtä ja työllistämään itse itsensä. Samalla oma yritys turvaa niin oman kuin perheen taloudellisen tulevaisuuden. Alkuvaiheessa monella on kuitenkin mielessä arveluttavia kysymyksiä liittyen taloudelliseen puoleen, kannattavuuteen ja rahoitukseen sekä asiakkaiden löytämiseen ja kilpailutilanteeseen. Jotta nämä kuitenkin toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla, on yrittäjällä oltava erilaista tietoa ja taitoa, jotka ovat valmiuksia yrittäjyydelle. Näitä samoja taitoja yrittäjä tulee myös tarvitsemaan jokapäiväisessä työssään kehittäessään yritystään. Read more…

teacher

Unelmana opettajan ammatti

Opettajan ammatti on monen nuoren haave, sillä siihen sisältyy lukuisia mielenkiintoisia osa-alueita kuten vuorovaikutus erilaisten ihmisten kanssa, kiinnostus oppia uutta ja siirtää tietoa muille. Opetusalan tehtävät vaihtelevat sen mukaan millä tasolla opetetaan. Varhaiskasvatuksen ja aikuiskoulutuksen väliset erot ovat suuria ja niihin suuntautumiseen vaikuttavatkin yleensä erilaiset kiinnostuksen kohteet. Onko minusta opettajaksi? Opettajan työtehtävät muuttuvat ajan kuvan mukaan, sillä kyseessä on yhteiskunnallisiin asioihin perustuva ammatti, jossa työntekijöidenkin on pystyttävä uudistumaan. Opettajan ammatti kiehtoo mutta ammattina se on Read more…