Yrittäjyys lähtee käyntiin yrittäjän omasta halusta luoda omannäköisensä yritys, jossa pääsee tekemään mieluistaan työtä ja työllistämään itse itsensä. Samalla oma yritys turvaa niin oman kuin perheen taloudellisen tulevaisuuden.

Alkuvaiheessa monella on kuitenkin mielessä arveluttavia kysymyksiä liittyen taloudelliseen puoleen, kannattavuuteen ja rahoitukseen sekä asiakkaiden löytämiseen ja kilpailutilanteeseen. Jotta nämä kuitenkin toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla, on yrittäjällä oltava erilaista tietoa ja taitoa, jotka ovat valmiuksia yrittäjyydelle. Näitä samoja taitoja yrittäjä tulee myös tarvitsemaan jokapäiväisessä työssään kehittäessään yritystään.

Mitä on yrittäjävalmius?

Kaikki oman yrityksen perustamisesta alkaa yrittäjän omasta rohkeudesta ja riskien ottamisesta. Yrittäjävalmiuksien tärkein asia on kuitenkin osaaminen, joka tarkoittaa sitä, että yrittäjällä on hallussaan työelämässä tarvittavat perustiedot. Ammattiosaamisen lisäksi yrittäjän on hallittava ihmisten ja asioiden johtaminen, työnohjeistuksen taito sekä viihtyisän ilmapiirin luominen. Yrittäjällä on myös tärkeää olla loistavat sosiaaliset taidot ja yhteistyökyvyt, joita tarvitaan niin asiakassuhteissa kuin yhteistyökumppaneidenkin kanssa.

Tämän jälkeen tulevat muut perusvalmiudet, kuten esimerkiksi sinnikkyys, pätevyys ja asenteet sekä arvot. Yrittäjänä toimiminen vaatii kaikkien osa-alueiden yhdistämistä, mikäli haluaa, että yritys tulee menestymään pitkällä tähtäimellä.

Edellä mainittujen perusvalmiuksien lisäksi yrittäjän valmiuksiin kuuluu suunnitella yrityksen liikeidea, joka kattaa kolme kysymystä; mikä yritys on, kenelle se on ja miksi se on olemassa. Kattavasta liikeideasta käy selväksi koko yrityksen toimi. Ensimmäisenä on tultava selväksi mitä tuotteita ja palveluita yritys myy sekä minkälaiset hintaluokat näillä tuotteilla ja palveluilla on. Toisena tulee asiakasryhmä, eli kenelle yrityksen tuotteita ja palveluita kohdistetaan ja myydään ja kolmanneksi markkinointi, eli kuinka tuotteita ja palveluita saadaan esille ja miten asiakkaita hankitaan.

Erilaisia oppimismuotoja

Kuten yllä jo mainittiin, yrittäjävalmiuksien tärkein asia on osaaminen, joka koskee niin yrittäjää kuin yrityksen työntekijöitäkin. Yrittäjävalmiuksien oppimisessa korostuvat niin itse kokemuksesta kuin virheistä oppiminenkin. Oli kyse sitten yrittäjän tai työntekijän oppimisesta, tapahtuu se useimmiten itse työpaikalla. Ja on sanomattakin selvää, että koskaan ei voi oppia liikaa uutta, vaan uusi tieto ja taito ovat aina tervetullutta kenelle tahansa.

On muutamiakin eri muotoja yrittäjävalmiuksien oppimiseen. Työpaikalla oppiminen on yksinkertaisesti käytännön harjoittelua, jossa tiedot ja taidot kerätään itse tekemällä. Tällaista oppimista voi olla mm. myyntityö, raha-asioiden hoitaminen ja talousseurannasta huolehtiminen. Lisäksi voi oppia asiakasmyyntityöstä ja esimiehenä toimimisesta. Ehkä yksi tärkein on tietenkin edellä mainittu virheistä oppiminen, josta jokainen varmasti on oppinut elämänsä aikana jotakin.

Toinen tapa oppia on lukeminen, joka on itseopiskelua. Hyviä oppimisen lähteitä ovat erilaiset ammattikirjallisuudet, joita löytää joko kirjakaupoista tai kirjastoista sekä tietenkin internet, joka on pullollaan erilaista tietoa yrittäjyydestä.

Näiden kahden lisäksi on tietenkin myös erilaiset koulutukset ja kurssit, joista yrittäjyysvalmiuksia voi oppia. On mahdollista osallistua lyhyempiin yrittäjyydenkursseihin, joita on monia erilaisia tai vaihtoehtoisesti suorittaa kokonaan virallisen ammattitutkinnon, joka edistää yrittäjyyttä. Useat johtajat ovat ammattitutkinnon lisäksi myös suorittaneet toimitusjohtaja- ja yritysjohtajakoulutuksen.

Muista myös tämä yrittäjyydestä

Kunnossa oleva talous, halu ja rohkeus yrittää, sekä hyvä yritysidea vievät jo pitkälle yritystä perustettaessa. Yrittäjyydestä tuleekin helposti elämäntapa, mutta on myös tärkeä muistaa, että se ei saa olla koko elämä. Oman jaksamisen ja yrityksen hyvinvoinnin kannalta on erittäin tärkeää myös pitää taukoa töiden paiskimisesta ja antaa itselleen vapaa-aikaa, jolloin voi harrastaa ja nähdä perhettä ja ystäviä. On tärkeää ymmärtää, että yrittäjä, joka ei jaksa enää tehdä töitä täydellä teholla on pian entinen yrittäjä.

Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *